Free Бъларското Общество 1878 1939 Том 1 Държава Политика Икономика 2005